Zabytki Elbląga

 • hotel „Stadt Elbing”, ob. przychodnia, ul. Żeromskiego 2, nr rej.: 242/92 z 24.12.1992
 • hotel „Stadt Elbing”, ob. przychodnia, ul. Żeromskiego 2, nr rej.: 242/92 z 24.12.1992
 • kościół par., ob. katedralny pw. św. Mikołaja, ul. Stary Rynek / Mostowa, 1226, 1340, 1380, nr rej.: 17/N z 21.11.1959
 • układ urbanistyczny Starego Miasta, XIII, nr rej.: 77/1/59 z 27.06.1959
 • zespół poczty, pl. Słowiański 1-3, 1887-1926, nr rej.: 324/94 z 15.02.1994
 • zespół poczty, pl. Słowiański 1-3, 1887-1926, nr rej.: 324/94 z 15.02.1994
 • pałacyk (willa Gronaua), ul. Pułaskiego 10, 4 ćw. XIX, nr rej.: 123/89 z 19.07.1989
 • zespół poczty, pl. Słowiański 1-3, 1887-1926, nr rej.: 324/94 z 15.02.1994
 • hotel „Stadt Elbing”, ob. przychodnia, ul. Żeromskiego 2, nr rej.: 242/92 z 24.12.1992
 • fasady domów, ul. Świętego Ducha 3,-5; XVII-XIX w.,189/N, 190/N, 191/N z 28.12.1961;
 • fasada domu, ul. św. Ducha 3 (niegdyś Wigilijna) , 1 poł. XVII (1647), nr rej.: 189/N z 28.12.1961
 • kościół pw. Bożego Ciała, ul. Robotnicza 27, 1405, 1896, 1970, 1993, nr rej.: 33/N z 13.07.1954
 • kościół pw. Bożego Ciała, ul. Robotnicza 27, 1405, 1896, 1970, 1993, nr rej.: 33/N z 13.07.1954
 • zespół klasztorny dominikanów, ob. Galeria „EL”, ul. Garbary, Wałowa, Kuśnierska, XIII, po 1960
 • brama targowa, ul. Stary Rynek, 1319, 1420, nr rej.: 197/N z 28.12.196
 • brama targowa, ul. Stary Rynek, 1319, 1420, nr rej.: 197/N z 28.12.196
 • zespół poczty, pl. Słowiański 1-3, 1887-1926, nr rej.: 324/94 z 15.02.1994
 • zespół poczty, pl. Słowiański 1-3, 1887-1926, nr rej.: 324/94 z 15.02.1994
 • zespół poczty, pl. Słowiański 1-3, 1887-1926, nr rej.: 324/94 z 15.02.1994
 • pałacyk (willa Gronaua), ul. Pułaskiego 10, 4 ćw. XIX, nr rej.: 123/89 z 19.07.1989
 • układ urbanistyczny Starego Miasta, XIII, nr rej.: 77/1/59 z 27.06.195
 • budynek Urzędu Miasta, ul. Łączności 1, 1912 r., nr rej.: 147/90 z 23.05.1990
 • budynek Urzędu Miasta, ul. Łączności 1, 1912 r., nr rej.: 147/90 z 23.05.1990
 • kompleks szkolny (obecnie ZSO nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Elblągu), ul. Pocztowa 2, 1873 - 75, 1911 - 12, nr rej.: A - 4450 z 23.01.2007
 • kościół par., ob. katedralny pw. św. Mikołaja, ul. Stary Rynek / Mostowa, 1226, 1340, 1380, nr rej.: 17/N z 21.11.1959
 • kościół par., ob. katedralny pw. św. Mikołaja, ul. Stary Rynek / Mostowa, 1226, 1340, 1380, nr rej.: 17/N z 21.11.1959
 • zespół młyna, ul. Łęczycka 17, 1 ćw. XX, nr rej.: 178/90 z 28.12.1990
 • zespół młyna, ul. Łęczycka 17, 1 ćw. XX, nr rej.: 178/90 z 28.12.1990
 • - brama targowa, ul. Stary Rynek, 1319, 1420, nr rej.: 197/N z 28.12.1961
 • kościół par. pw. św. Antoniego, 1360, 1905, nr rej.: 66/16 z 30.05.1957
 • park „Bażantarnia”, 1811-XX, nr rej.: 487/95 z 23.12.1995:
 • kościół par., ob. katedralny pw. św. Mikołaja, ul. Stary Rynek / Mostowa, 1226, 1340, 1380, nr rej.: 17/N z 21.11.1959
 • zespół poczty, pl. Słowiański 1-3, 1887-1926, nr rej.: 324/94 z 15.02.1994
 • kościół par., ob. katedralny pw. św. Mikołaja, ul. Stary Rynek / Mostowa, 1226, 1340, 1380, nr rej.: 17/N z 21.11.1959
 • kościół par., ob. katedralny pw. św. Mikołaja, ul. Stary Rynek / Mostowa, 1226, 1340, 1380, nr rej.: 17/N z 21.11.1959
 • 3 budynki fabryczne d.fabryki cygar „Loeser und Wolff”, później Zakłady Odzieżowe „Truso”, ul. Królewiecka / Odzieżowa, 1883, 1903-04, nr rej.: 232/92 z 12.10.1992
 • fasady domów, ul. Świętego Ducha 3,-5; XVII-XIX w.,189/N, 190/N, 191/N z 28.12.1961;