Zderzenie na skrzyżowaniu ulic Ogólna i Broniewskiego