Zdewastowane oświetlenie wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Akacjowej