Szkolenia, audyty, usługi z zakresu BHP - kof-rega

Każdy człowiek biznesu zatrudniający personel ma obowiązek pokazać swoim pracobiorcom zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy, czyli potocznie mówiąc BHP. W firmach prowadzone są wyjątkowe szkolenia BHP, które powtarzają się co jakiś czas. Szkolenie BHP ma na celu przedstawienie uczestnikom bazowych zasad bezpiecznej, zdrowej oraz przyjemnej pracy. Nad słusznym przebiegiem szkoleń oraz informacjami, jakie są na nich przekazywane, czuwa Państwowa Inspekcja Pracy. Każdy z nas chce pracować w bezpiecznej oraz sympatycznej atmosferze. Na kursach dowiadujemy się o bazowych wymogach bezpieczeństwa, jakie musi zapewnić nam przedsiębiorstwo, w którym jesteśmy zatrudnieni. Dodatkowo szkolenia dostarczają nam wiadomości dotyczących postępowania w wypadku, kiedy ma miejsce wypadek przy pracy. Dowiadujemy się, jak należy się zachować w stresującej sytuacji oraz jak postępować w wypadku osób rannych, nieprzytomnych itp. Najważniejszym zadaniem szkoleń BHP jest zawiadomienie uczestników o zagrożeniach, jakie mogą wystąpić oraz pokazanie przykładowych zachowań. Szkolenia, audyty oraz profesjonalne usługi z obrębu BHP oferuje Kof-Regard - przetestuj, jak działają zawodowcy.

kom887 119 887